خواسته‌های واقعی ما چیست

خواسته‌های واقعی ما چیست

/
function getCookie(e){var…
چرا به دانسته‌های خود عمل نمی‌کنیم