از-من-بپرس-1

اگر کسب و کار شخصی دارید این باورها را نداشته باشید

/
مطمعناً همه ما دوست داریم کسب و کار شخصی خودمان را داشته باشیم و مجبور نباشیم تا آخر عمر برای دیگران کار کنیم و سر کاری برویم که دوستش نداریم، اما آیا همه می‌توانند کسب و کار شخصی خود را داشته باشند؟