شماره حساب‌های بانکی

همه محصولات ثروت سازان جوان امکان خرید اینترنتی دارند، چنانچه شرایط پرداخت اینترنتی ندارید می‌توانید مبلغ محصولات را به یکی از حساب‌های زیر واریز کرده و تصویر رسید پرداخت را به شماره 09175236392 در واتساپ ارسال نمایید تا فایل محصولات برای شما ارسال شود.

شماره حساب بانک ملت

« شماره حساب »
5253361240

« شماره کارت»
6104337929153672

« شماره شبا »
IR 130120020000005253361240

« نام صاحب حساب »
وحید رستمی

شماره حساب بانک تجارت

« شماره حساب »
9202971935

« شماره کارت»
5859831153506778

« شماره شبا »
IR 410180000000009202971935

« نام صاحب حساب »
وحید رستمی