بایگانی دسته‌ی: آموزش‌های رایگان

مدیریت پول و حذف هزینه‌های اضافه

یکی از مهمترین دلایلی که باعث می‌شود بعضی افراد ثروتمند شوند و بعضی دیگر فقیر

کارمند باشیم یا کارآفرین؟

به نظر شما بهتر است کارمند باشیم یا کارآفرین؟ یا به عبارتی دیگر بهتر است

طرز نگاهی که به پول دارید نشان می‌دهد چرا درآمد شما بیشتر نیست

اگر شما هم از خودتان پرسیده‌اید چرا درآمد من بیشتر نیست بهتر است ببینید در

مهمترین عاملی که باعث موفقیت و ثروتمند شدن می‌شود

اگر از خودتان پرسیده‌اید چرا بعضی آدم‌ها ثروتمند می‌شوند در حایکه افراد زیادی از لحاظ

قدرت باور

وقتی قدرت باور را درک کنید متوجه می‌شوید غیر ممکن وجود ندارد و هر شرایطی

کمالگرایی چگونه ما را از موفقیت دور می‌کند

افراد کمالگرا یا کاری را شروع نمی‌کنند یا اگر شروع کنند آن را نیمه تمام

جهان هستی محدود نیست محدودیت در ذهن ماست

همه‌ ما می‌خواهیم موفق، ثروتمند و خوشبخت باشیم اما همه به آن نمی‌رسیم به این

ترس بزرگترین مانع پیشرفت

دلیل رشد نکردن بسیاری از آدم‌ها این است که آنها می‌ترسند و ترس بزرگترین مانع

تاثیر انرژی‌های ذهنی

اکثر ما از تاثیر انرژی‌های ذهنی در زندگیمان آگاه نیستیم و هنوز درک نکرده‌ایم که

موشک آرزوها

وقتی با تضاد، تنوع و نیازی در زندگی برخورد می‌کنیم ناخودآگاه خواسته‌ای درون ما شکل