بایگانی دسته‌ی: آموزش‌های رایگان

کمالگرایی چگونه ما را از موفقیت دور می‌کند

افرادی که کمالگرایی می‌کنند یا کاری را شروع نمی‌کنند یا اگر شروع کنند آن را

جهان هستی محدود نیست محدودیت در ذهن ماست

همه‌ ما می‌خواهیم موفق، ثروتمند و خوشبخت باشیم؛ اما همه به آن نمی‌رسیم به این

ترس بزرگترین مانع پیشرفت

دلیل رشد نکردن بسیاری از آدم‌ها این است که می‌ترسند و ترس بزرگترین مانع پیشرفت

تاثیر انرژی‌های ذهنی

اکثر ما از تاثیر انرژی‌های ذهنی در زندگیمان آگاه نیستیم و هنوز درک نکرده‌ایم که

موشک آرزوها

وقتی با تضاد، تنوع و نیازی در زندگی برخورد می‌کنیم ناخودآگاه خواسته‌ای درون ما شکل

چگونه باورهای خود را تغییر دهیم

مهم‌ترین عاملی که نتایج زندگی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد باورهای ماست، در واقع

نتایج زندگی ما حاصل چه چیزهایی است

به نظر شما چه عواملی در نتایج زندگی ما تاثیر دارد؟ چطور می‌توانیم نتایج دلخواهمان

مهمترین عواملی که مانع موفقیت می‌شوند

به نظر شما مهمترین عواملی که مانع موفقیت می‌شوند و ما را از مسیر رشد

تسلیم باش و کار را به خدا واگذار کن

وقتی در مسیر موفقیت حرکت می‌کنی تسلیم باش و کار را به خدا واگذار کن،

چرا با اینکه تلاش می‌‌کنیم نتیجه نمی‌گیریم

به نظر شما چرا گاهی اوقات با اینکه تلاش می‌‌کنیم نتیجه نمی‌گیریم؟ آیا مشکلی وجود