بایگانی دسته‌ی: آموزش‌های رایگان

درک دارما و کارما چگونه به تجربه بهتر ما از زندگی کمک می‌کند

درجهانی زندگی می‌کنیم که بر پایه یکسری قوانین بنا شده است مانند قانون دارما و

مدیریت باورها و اهمیت آن

وقتی در مسیر موفقیت و رسیدن به خواسته‌هایتان حرکت می‌کنید، مهمترین موضوع مدیریت باورها و

چه زمانی باید تغییر کنیم

حتماً شما هم افرادی را دیده‌اید که شرایط خوبی داشتند و زندگی آرامی را تجربه

2 دیدگاه

دلیل موفقیت و شکست‌ گذشته‌مان چیست

همه ما در گذشته توانسته ایم به یکسری موفقیت های کوچک و یا بزرگی در

تفاوت گفتگوهای درونی افراد موفق و افراد شکست خورده

مهمترین تفاوتی که بین افراد موفق و شکست خورده وجود دارد این است که افراد

چطور به موفقیت‌های بزرگ و ثروت‌های پایدار برسیم

به نظر شما چرا بعضی افراد به موفقیت‌های بزرگ و ثروت‌های پایدار می‌رسند اما بعضی

راهنمای درون

درون همه ما نیرویی وجود دارد که پاسخ تمام سوالات را دارد و اگر از

سه دلیل که باعث می‌شود از آموزش نتیجه نگیرید

به نظر شما چه دلیلی باعث می‌شود که بعضی افراد از آموزش نتیجه نگیرند؟ چرا

چرا بعضی افراد مدام هدف خود را تغییر می‌دهند

به نظر شما چرا بعضی افراد مدام هدف خود را تغییر می‌دهند و نمی‌توانند تا

رمز و رازهای مسیر موفقیت

قطعاً همه ما روزهایی را در زندگی داشتیم که با تمام وجود برای رسیدن به